Home / Xử Lý Chất Thải / Tìm hiểu về phân dòng và xử lý rác thải y tế

Tìm hiểu về phân dòng và xử lý rác thải y tế

I. hiện giờ toàn bộ tại các bệnh viện đã quy định phân dòng rác thải y tế và rác thải sinh hoạt. tuy nhiên sở hữu 1 thực tếhai chiếc rác này vẫn chưa được phân cái 1 cách triệt để. vì sao lại như vậy?

Trước tiên xin nói về phân cái rác thải y tế. Rác thải y tế bao gồm các cái sau đây:
1. Rác thải lâm sàng:
Nhóm A: Rác thải nhiễm khuẩn chứa mầm bệnh vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm… bao gồm các vật liệu thấm máu, dịch, chất bài tiết của bệnh nhân như gạc, bông, bao tay, bột bó gãy xương, dây truyền máu…
Nhóm B:những vật sắc nhọn như kim tiêm, lưỡi dao, cán dao mổ, mảnh thuỷ tinh vỡ lẽ và mọi đồ vật với thể gây ra vết cắt hoặc chọc thủng da.

Nhóm C: Rác thải nguy cơ lây nhiễm từ phòng xét nghiệm như bít tất tay, lam kính, ống thử, bệnh phẩm sau lúc xét nghiệm, túi cất máu…
Nhóm D: Rác thải dược phẩm như dược phẩm quá hạn, bị nhiễm khuẩn, dược phẩm bị bỏ, không còn nhu cầu tiêu dùng và thuốc gây độc tế bào.
Nhóm E: Rác phẫu thuật bệnh là mô, cơ quan nội tạng người bệnh, động vật, mô thân thể (nhiễm khuẩn hay không nhiễm khuẩn), chân tay, nhau thai, bào thai…
xu-ly-rac-thai

Rác thải phẫu thuật bệnh

2. Rác thải gây độc tế bào: nguyên liệu bị ô nhiễm như bơm tiêm, gạc, lọ thuốc… thuốc quá hạn, nước tiểu, phân.
3. Rác thải phóng xạ:
– Rác thải với hoạt độ riêng như các chất phóng xạ, chất thải phóng xạ nảy sinh trong khoảng hoạt động chẩn đoán, hoá trị liệu và nghiên cứu. Rác thải phóng xạ gồm 3 thể rắn, lỏng, khí.
+ Rác thải phóng xạ rắn: nguyên liệu tiêu dùng trong xét nghiệm chẩn đoán như ống tiêm, bơm tiêm, giấy thấm…
+ Rác thải phóng xạ lỏng: dung dịch chứa nguyên tố phóng xạ để điều trị, chất bài tiết.
+ Rác thải phóng xạ khí: khí dùng trong lâm sàng, khí trong khoảng kho đựng chất phóng xạ.
4. Rác thải hoá học: Rác thải trong khoảng phổ biến nguồn, chính yếu trong khoảng hoạt động xét nghiệm, chẩn đoán bao gồm: formaldehyd, hoá chất cản quang đãng, dung môi, etylen, hỗn hợp hoá chất…
5. những dòng bình chứa với áp suất: Bình cất khí với áp suất như bình CO2, O2, Gas, bình khí dung, bình khí sử dụng một lần… những bình này dễ gây cháy nổ, lúc xử lý cần phân loại riêng.
6. Rác thải sinh hoạt: không được xem là rác thải ác hại, phát sinh trong khoảng bệnh viện, phòng khiến cho việc như giấy báo, tài liệu đóng gói, hòm, túi nilon, thức ăn dư thừa…

11chot_cb1ad

Rác thải y tế chưa được phân dòng

– Theo những quy định hiện hành, phần nhiều 100% bệnh viện thực hành phân chiếc chất thải trong khoảng nguồn nhưng khó mang thể đảm bảo thực hành tốt hoàn toàn do điều kiện nhân lực của từng bệnh viện rất khác nhau.
– Việc phân chiếc rác thải rắn y tế còn chưa đúng quy định, còn lẫn vào chất thải sinh hoạt. phương tiện thu lượm như túi, săng cất chất thải còn thiếu và chưa đồng bộ, đông đảo chưa đạt tiêu chuẩn, vật sắc nhọn chưa được cô lập an toàn.
ko sở hữu phương tiện vận chuyển riêng biệt, chuyên dụng, nơi lưu giữ ko bảo đảm vệ sinh, với đa dạng nguy cơ gây rủi ro do vật sắc nhọn rơi vãi, phổ thông côn trùng xâm nhập

thực tại cho thấy thiếu kinh phí là vấn đề chính. Đây cũng là quan điểm của hồ hết đại diện những bệnh viện cũng như trọng điểm y tế. Kinh phí đầu tư cho những hệ thống xử lý chất thải y tế nhắc riêng, công tác điều hành chất thải y tế, bảo kê môi trường tổng thể tại các bệnh viện, cơ sở vật chất y tế còn thiếu rộng rãi, chưa tương xứng nhiệm vụ quản lý chất thải y tế, bảo kê môi trường theo quy định của luật pháp

Phân mẫu rác thải y tế ngay tại buồng bệnh

công tác điều hành nhà nước đối sở hữu bệnh viện, hạ tầng y tế tuy từng bước mang đi vào nề nếp nhưng vẫn còn phổ thông bất cập, lúng túng. công tác lập Con số đánh giá tác động môi trường các bệnh viện chưa được quan tâm đúng mức. hồ sơ khoa học, trật tự vận hành các hệ thống, vật dụng xử lý chất thải chưa được chuyển giao, đào tạo đối những bệnh viện xây mới hoặc nâng cấp.
– Sự để ý của cơ quan chủ quản, lãnh đạo các bệnh viện và cơ quan điều hành nhà nước về môi trường đối công việc bảo kê môi trường tại những bệnh viện, cơ sở vật chất y tế chưa đúng mức. Chưa thường xuyên theo dõi, kiểm tra; không mạnh dạn, quyết liệt trong việc túa gỡ cạnh tranh, đổi mới công việc điều hành chất thải y tế.
công tác thanh tra, rà soát trạng thái ô nhiễm môi trường ở những bệnh viện, hạ tầng y tế phần buông lơi, chưa được cắt cử, phân cấp rõ ràng. Thêm vào chậm tiến độ là tình hình nhận thức còn giảm thiểu của 1 số cán bộ, nhân viên y tế trong những bệnh viện đối sở hữu công tác quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường.
– Cán bộ, viên chức được cắt cử quản lý, vận hành hệ thống, thiết bị, đảm nhận công tác điều hành chất thải, kiểm soát an ninh môi trường tại những bệnh viên chưa được huấn luyện, đào tạo một cách thức bài bản. mặc dù việc đào tạo cho viên chức y tế về kiến thức kiểm soát nhiễm khuẩn sở hữu thể được các đơn vị đặc biệt để ý nhưng kiến thức của nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn vẫn còn rộng rãi giảm thiểu. nhân viên y tế chưa biết xử lý phương tiện sử dụng lại. phổ biến cán bộ y tế còn lúng túng trong phân cái rác thải y tế, tiêu hủy và xử lý vật sắc nhọn…
Phân cái rác thải theo từng cái để tái chế

II. Chúng ta nên khiến cho thế nào để việc phân loại rác thải y tế đạt hiệu quả cao?
– Để giải quyết tình trạng này, cần chỉ đạo các công ty có mặt trên thị trường mới và củng cố kiện toàn lại những khoa, tổ kiểm soát nhiễm khuẩn tương hợp số giường bệnh và vun đắp nội dung cụ thể cho hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn. ngoài ra cần đầu cơ tậu tìm trang đồ vật, vật tư, bao , hóa chất cơ bản để thực hành phải chăng thứ tự xử lý phương tiện, phân mẫu rác thải. đặc biệt cần tổ chức huấn luyệntập huấn lại cán bộ làm thuê tác kiểm soát nhiễm khuẩn ở các cơ sở
cần khẩn trương lập những Dự án vun đắp mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế rắn trong các bệnh viện.
– Cần nâng cao cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phân chiếcquản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường trong các bệnh viện, cơ sở vật chất y tế.
– Cần quan tâm đến công việc tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, viên chức đảm đương điều hành rác thải y tế, bảo kê môi trường trong các bệnh viện, hạ tầng y tế.
những bệnh viện đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải phải vận hành đúng thứ tự khoa học, tăng cường công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống.

coi xét việc phân bổ và dùng kinh phí xử lý rác thải y tế tại những bệnh viện, bảo đảm cân đối đủ và thích hợp với thực tại tại từng bệnh viện.
– Cần phối hợp thấp ngành nghề Tài nguyên và Môi trường trong việc lập kế hoạch, phân bổ, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường; thanh kiểm tra việc quản lý chất thải y tế, bảo kê môi trường trong các bệnh viện, cơ sở vật chất y tế.

tăng bổn phận quản lý chất thải y tế của người đứng đầu những cơ sở vật chất y tế:
a) Chịu trách nhiệm về quản lý chất thải y tế kể từ phát sinh đến khâu tiêu hủy cuối cùng.
b) Khâu vận tải, xử lý và tiêu hủy chất thải y tế, thể giao kèo với doanh nghiệp, tư nhân sở hữu nhân cách pháp nhân thực hành.
c) lập kế hoạch quản lý chất thải y tế và xây dựng đề án đầu cơ, nâng cấp cơ sở cơ sở vật chất cho quản lý chất thải y tế của công ty.
d) tậucung ứng đủ những dụng cụ chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn cho việc phân dòng, lượm lặt, vận chuyển và xử lý chất thải; phối hợp với những cơ quan môi trường, những cơ sở vật chất xử lý chất thải của địa phương để xử lý và tiêu hủy chất thải y tế theo quy định.
đ) thực hiện những biện pháp làm cho giảm lượng chất thải y tế phải tiêu hủy qua những hoạt động tránh, thu lượm, tái chế và tái dùng sau khi xử lý đúng quy định.

III. lúc rác thải y tế đã bị lẫn mang rác thải sinh hoạt, thì với bí quyết gì để ngăn nó ko bị thải ra ngoài môi trường theo rác thải sinh hoạt?
khi rác thải y tế đã bị lẫn với rác thải sinh hoạt, thì cần rà soát, đôn đốc, nói nhở lại việc thiết yếu phải phân dòng rác đối sở hữu các viên chức chuyên trách, đồng thòi xử lý trước để ngăn chúng ko bị thải ra ngoài môi trường theo rác thải sinh hoạt
A. Đối với rác thải y tế thể rắn
bí quyết xử lý rác thải y tế độc nhất hiện giờ là đốt ở nhiệt độ cao trong lò chuyên dụng. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, rác thải của những bệnh viện nên tụ họp tới đốt tại những tổ chức xử lý rác thải y tế.
– Ngay tại bệnh viện, rác đã được phân chiếc theo hạng mục và chừng độ hiểm nguy, đựng trong bao sở hữu ký hiệu khác nhau. tổ chức Môi trường đô thị sau lúc lượm lặt về chỉ việc cho toàn bộ vào lò, đốt ở nhiệt độ 1050 độ C. phần nhiều những chất thải đều ra tro, mầm bệnh vi sinh cũng bị tiêu diệt. dùng lò đốt rác thải khoa học sở hữu phổ biến tính năng ưu việt để xử lý rác.
– Lò gồm hai buồng cháy ko ngăn phương pháp cộng các đồ vật điều khiển chế độ đốt khiến quá trình đốt cháy hoàn toàn. Khói thải sau lúc hình thành ở buồng đốt cấp một (khoảng 700 – một.000 độ) tiếp tục được đốt cháy hoàn toàn ở buồng đốt cấp hai với nhiệt độ 1.050 – 1.200 độ, đảm bảo tiêu huỷ mầm bệnh và phân huỷ hết dioxin. Lớp vỏ lò được khiến cho mát bằng áo nước xung quanh tận dụng hâm nóng ko khí trước khi vào buồng đốt, nâng cao hiệu suất đốt và tiết kiệm được nhiên liệu đốt, khá nước sinh ra được tiêu dùng 1 phần trong việc xử lý bụi và khói.

Đốt rác thải y tế thể rắn ở nhiệt độ cao trong lò chuyên dụng

– Khí thải của lò được bớt nóng nhanh xuống còn dưới 250 độ trước khi thải ra môi trường bằng luồng khí do quạt gió cung cấp, ngăn đề phòng khả năng tái hiện dioxin và furan. Trong lò mang bề ngoài hệ thống dẫn khí cung ứng đều khắp các vị trí, tránh trạng thái đốt om, hạn chế tro bay.
nhóm lò để nhiệt độ khoảng 700 độ rồi mới đưa rác thải vào, phân mẫu rác thải đóng túi, rác quá ẩm cần phối trộn những rác khô và đốt từ từ thì sẽ không khói, không mùi.
các kim tiêm, bơm tiêm, thậm chí cả truất phế phẩm như nhau thai, các mô cũng thể đốt an toàn mà ko bị khói. Lò đốt này tiện lợi cho những bệnh viện tuyến quận, tỉnh giấc, nơi mang diện tích rộng…

B. Đối mang nước thải y tế
hiện giờ gần như các bệnh viện mới chỉ đầu cơ cho việc xử lý chất thải rắn bằng hệ thống những lò đốt. Đốt với chất thải lỏng mới chỉ dừng lại ở công đoạn thu gom, khi mà Đó nước thải bệnh viện lại sở hữu đến 20% chất thải nguy hại.
các mẫu thuốc điều trị bệnh ung thư hoặc sản phẩm chuyển hoá của chúng, giả dụ xả thải ra môi trường ko qua xử lý, sở hữu khả năng gây quái thai, ung thư cho người tiếp xúc.
– Nước thải bệnh viện ô nhiễm nặng gấp phổ quát lần so sở hữu tiêu chuẩn, tổng số coliform nhàng nhànghai x 107 MPN/100ml cao hơn 20.000 lần tiêu chuẩn thải. Lượng nước thải chưa được xử lý này thải trực tiếp ra ngoài môi trường, đây là trạng thái chung của những bệnh viện tuyến quận trên phạm vi cả nước. Theo Báo cáo của Bộ Y Tế, hiện nay mới chỉ khoảng 1/3 số bệnh viện tuyến huyện hệ thống xử lý nước thải. các bệnh viện sở hữu quy mô nhỏ nên hầu như thường mang đơn vị vận hành trạm xử lý nước thải.
– Nên xây dựng dự án xử lý nước thải dùng công nghệ AAO, kết hợp phổ quát quá trình xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ bằng vi sinh, đảm bảo xử lý nước thải mang giá tiền vận hành thấp và ổn định. giá thành vận hành bao gồm điện năng, lương người lao động, sang sửa bảo trì, và tầm giá khác (như hút bùn, nước sạch). hiện tại, kỹ thuật xử lý nước thải này đang được vận dụng thể nghiệm tại rộng rãi bệnh viện lớn ở TP.HCM.

Hệ thống xử lý nước thải cho bệnh viện, trạm y tế
các trung tâm y tế với thể tham khảo và tuyển lựa mô phỏng xử lý nước thải nào phù hợp diện tích của mình. mô hình mới dùng kỹ thuật giảm thiểu bùn dư: không cần bể lắng, không cần bể chứa bùn và không cần xử lý bùn, hoạt động với công suất 2m3/ngày.
ưu thế của kỹ thuật xử lý nước thải này là giá thành vận hành phải chăng, với thể di dời khi cơ sở y tế chuyển địa điểm. lúc cơ sở vật chất y tế mở mang quy mô, tăng giường bệnh, với thể nối lắp thêm các môđun hợp khối mà không cần phải toá bỏ để thay thế.
mô phỏng xử lý nước thải này cần mang bộ phận tiền xử lý để xoá sổ được những virus nghiêm trọng như HIV, các chất phóng xạ trị ung thư. Đối sở hữu những bệnh viện ung bướu, bệnh viện điều trị các bệnh truyền nhiễm cần phải lắp kỹ thuật tiền xử lý mới được đưa nước thải y tế vào xử lý nước thải chung của bệnh viện. Đối sở hữu phổ biến bệnh viện, nên lựa chọn hệ thống xử lý nước thải hợp lý và tiết kiệm mặt bằng, điện, nhân lực vận hành.

BS. ĐỒNG NGỌC KHANH – BV Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Check Also

o-nhiem-tai-khu-cong-nghiep

Ô nhiễm môi trường nước ta năm 2017

Thực trạng ô nhiễm môi trường nước ta 2017 Một vấn đề nóng bỏng, gây bức …

Gửi phản hồi