Học PHP : Download và cài đặt Vertrigo Server

Đây là phần mềm mà mình học PHP sử dụng. Mình cũng là theo hướng dẫn và học theo thôi. Trong quá trình cài có chút sơ sót nhỏ nhưng cuối cùng cũng đã xong. Giờ bắt đầu vào cài đặt Vertrigo Server nhé.

Phần mềm Vertrigo Server

Phần mềm Vertrigo Server là phần mầm máy chủ web giúp bạn có thể chạy các đoạn code hay web mà bạn dang lập trình trên máy. Trong quá trình học thì nó sẽ giúp bạn test các đoạn code php xem đã chạy chưa hoặc lỗi ở chỗ nào với giao diện quản lý đơn giản.

Nó giúp bạn biên dịch code php, quản lý MySql, cầu hình ip thông qua file hệ thống, tạo domain ảo.

Dưới đây là hình ảnh cài vertrigoserv xong và chạy trên localhost

Tải phần mềm Vertrigo Server

Để tải link mới nhất của phần mềm bạn hãy tới đường dẫn : https://sourceforge.net/projects/vertrigo/

Hướng dẫn cài đặt Vertrigo Server

Sau khi tải phần mềm về thì bạn sẽ được file Vertrigo_258_x64_7.1 (Đây là file cài đặt tại phiên bản mà mình tải nhé. Nhưng khi bạn tải có thể sẽ là phiên bản khác. Bạn nhớ vị trí mình tải về rồi tới tìm và cài đặt nhé.)

Tiếp đó chọn click next

 

Click Agree

Click Next

 

Chọn đường dẫn cài đặt. Click Next.

Lúc đầu mình chọn cài vào ổ C (ổ cài win). thế nhưng, sau mình gỡ ra và cài lại ở ổ D. Vì cài ở ổ D thì sau sửa file trong phần mềm dễ hơn.

Tiếp đó chọn Click Install

click Finish

Khởi động trên local host.

Bạn bấm localhost:80 (80 là cổng port mà host chạy. Mình thì đổi port khác vì khi khởi động bị lỗi. Bạn có thể xem mình khăc phục ở dưới nhé.)

Lỗi khi cài Vertrigo Server

Khi cài mình gặp 2 lỗi. Đó là thiếu file msvcp120.dll và lỗi port 80.

Khăc phục lỗi thiếu file msvcp120.dll

Minh vào link https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170

Sau đó tải vc_redist.x64.exe vì máy tính mình phiên bản 64 bit.

Sau đó bạn cài đặt thì đk.

Khăc phục lỗi Port 80.

Sau khi cài xong bạn chạy phần mềm thì bạn sẽ bị báo lỗi này.

Bạn vào đường dẫn. G:\VertrigoServ\Apache\conf\

Hoặc bạn có thể click chuột phải vào màn hình và chọn open file location chọn Apache > conf > mở file httpd.conf . 

tiếp đó bạn sẽ thấy 2 dòng.

Bạn sửa 85 thành số bất kỳ nhé. mình thì sửa thành 8182. Tùy ý mà. không trùng với cổng port của phần mềm khác là được.

Sau khi test thì bạn hãy vào web bất kỳ. chọn localhost:8182

Cách chạy code bằng phần mềm Vertrigo Server

theo thói quen thì chúng ta sẽ đặt file ở mục www trong Vertrigo Server. Bạn vào đó tìm nhé. Lúc đầu trong đó có khá nhiều file. Bạn vào xóa hết file đi.

Như mình. Sau khi tạo một file hello.php

sau khi chạy bạn sẽ thấy nó hiện.

bạn lick vào file hello.php là xem được file nhé.

Hoặc đánh trực tiếp đường dẫn localhost:8182/hello.php

Comments are closed.