Browsing Category

Uncategorized

Học PHP Câu Lệnh Switch Case Trong PHP

Nếu bạn xem bài viết câu lệnh if else thì chắc chắn sử dụng câu lệnh switch case rất đơn giản. Nó có cách làm tương tự như câu lệnh if else và ngắn gọn hơn nhiều. Câu lệnh Switch case Cấu trúc câu lệnh $bien; switch ($variable) { case…